Veri koruma

Gizlilik Politikası

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok memnunuz. Veri koruma, Wilhelm Schilling GmbH & Co KG yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. Wilhelm Schilling GmbH & Co KG’nin internet sayfalarının kullanımı, herhangi bir kişisel veri belirtilmeksizin mümkündür. Ancak, bir veri sahibi web sitemiz aracılığıyla özel kurumsal hizmetleri kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinin onayını alırız.

Bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Wilhelm Schilling GmbH & Co KG için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olacaktır. Bu gizlilik politikası ile şirketimiz, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri bu veri koruma beyanı aracılığıyla hakları konusunda bilgilendirilir.

Kontrolör olarak Wilhelm Schilling GmbH & Co KG, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem almıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri iletimlerinde her zaman güvenlik açıkları olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte serbesttir.

1. Tanımlar

Wilhelm Schilling GmbH & Co. KG’nin veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DS-GVO) yayınlanırken Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından kullanılan terimlere dayanmaktadır. Gizlilik politikamız hem kamuoyu hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için, kullanılan terimleri önceden açıklamak istiyoruz.

Bu gizlilik politikasında diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

 • (a) kişisel veriler

  Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (bundan böyle “veri sahibi” olarak anılacaktır) ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak tanımlanabilen kişidir.

 • (b) ilgili kişi

  Veri sahibi, kişisel verileri kontrolör tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişi anlamına gelir.

 • c) İşleme

  İşleme, toplama, kaydetme, düzenleme, dosyalama, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisidir.

 • (d) işlemenin kısıtlanması

  İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini sınırlandırmak amacıyla işaretlenmesidir.

 • e) Profil Oluşturma

  Profil oluşturma, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel hususları değerlendirmek, özellikle de söz konusu gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışı, konumu veya konum değişikliği ile ilgili hususları analiz etmek veya tahmin etmek için söz konusu kişisel verilerin kullanılmasını içeren kişisel verilerin herhangi bir otomatik işleme biçimidir.

 • f) Takma adlandırma

  Takma ad verme, kişisel verilerin, söz konusu ek bilgilerin ayrı olarak tutulması ve kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, kişisel verilerin ek bilgi kullanılmadan artık belirli bir veri sahibiyle ilişkilendirilemeyeceği şekilde işlenmesidir.

 • (g) kontrolör veya işlemeden sorumlu kişi

  Kontrolör veya işlemeden sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organdır. Söz konusu işleme faaliyetinin amaç ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından belirlendiği hallerde, kontrolör veya kontrolörün belirlenmesine ilişkin spesifik kriterler Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında öngörülebilir.

 • (h) İşlemciler

  İşleyici, kontrolör adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya diğer organ anlamına gelir.

 • i) Alıcı

  Alıcı, üçüncü taraf olsun veya olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ anlamına gelir. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında belirli bir soruşturma yetkisi bağlamında kişisel veri alabilecek makamlar alıcı olarak kabul edilmeyecektir.

 • j) Üçüncü

  Üçüncü taraf, veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolör veya işleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışında bir gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ anlamına gelir.

 • k) Rıza

  Rıza, veri sahibinin kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirttiği bir beyan veya başka bir açık olumlu eylem şeklinde veri sahibinin isteklerinin özgürce verilmiş belirli ve bilgilendirilmiş bir göstergesi anlamına gelecektir.

2. kontrolörün adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında sorumlu taraf

Wilhelm Schilling GmbH & Co. KG

Elberfelder Strasse 46

58095 Hagen

Almanya

Tel.: 0233115025

E-posta: info@schilling-hagen.de

Web sitesi: https://schilling-hagen-wohnen.de

3. Çerezler

Wilhelm Schilling GmbH & Co KG’nin internet sayfalarında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır.

Birçok web sitesi ve sunucu çerez kullanır. Birçok çerez, çerez kimliği olarak adlandırılan bir kimlik içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. İnternet sayfalarının ve sunucuların çerezin depolandığı belirli internet tarayıcısına atanabildiği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, ilgili kişinin bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği aracılığıyla tanınabilir ve tanımlanabilir.

Wilhelm Schilling GmbH & Co KG, çerezlerin kullanımı sayesinde bu web sitesinin kullanıcılarına, çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sunabilir.

Bir çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcının çıkarlarına göre optimize edilebilir. Çerezler, daha önce de belirtildiği gibi, web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir, çünkü bu web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından yapılır. Bir başka örnek de çevrimiçi mağazadaki bir alışveriş sepetinin çerezidir. Online mağaza, müşterinin sanal alışveriş sepetine koyduğu ürünleri bir çerez aracılığıyla hatırlar.

İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, halihazırda ayarlanmış olan çerezler, bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi kullanılan İnternet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

Wilhelm Schilling GmbH & Co KG’nin web sitesi, bir veri öznesi veya otomatik sistem web sitesini her çağırdığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Aşağıdaki veriler toplanabilir: (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) bir erişim sisteminin web sitemize eriştiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), (4) web sitemizdeki bir erişim sistemi aracılığıyla erişilen alt web siteleri, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı olması durumunda tehlikeyi önlemeye yarayan diğer benzer veriler ve bilgiler.

Wilhelm Schilling GmbH & Co KG, bu genel verileri ve bilgileri kullanırken veri sahibi hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Bu bilgiler daha ziyade (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve bunlara yönelik reklamları optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin kalıcı işlevselliğini sağlamak ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetlerine kovuşturma için gerekli bilgileri sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, Wilhelm Schilling GmbH & Co KG, anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri bir yandan istatistiksel amaçlar için, diğer yandan da işletmemizin veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak amacıyla analiz eder, böylece sonuçta işlediğimiz kişisel veriler için en uygun koruma düzeyini sağlayabiliriz. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri sahibi tarafından sağlanan herhangi bir kişisel veriden ayrı olarak saklanır.

5. web sitemize kayıt

Veri sahibi, kişisel verilerini sağlayarak kontrolörün web sitesine kaydolma olanağına sahiptir. İşlem sırasında hangi kişisel verilerin kontrolöre iletileceği, kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesi tarafından belirlenir. Veri sahibi tarafından girilen kişisel veriler, yalnızca kontrolör tarafından dahili kullanım ve kendi amaçları için toplanacak ve saklanacaktır. Kontrolör, verilerin, kişisel verileri yalnızca kontrolöre atfedilebilecek dahili bir kullanım için kullanacak olan paket teslimat hizmeti gibi bir veya daha fazla işleyiciye aktarılmasını ayarlayabilir.

Kontrolörün web sitesine kayıt olunduğunda, veri sahibinin internet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de saklanır. Bu veriler, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını önlemenin ve gerektiğinde işlenen suçları açıklığa kavuşturmamızı sağlamanın tek yolunun bu olduğu düşüncesiyle saklanmaktadır. Bu bağlamda, bu verilerin saklanması kontrolörün korunması için gereklidir. Prensip olarak, bu veriler yasal bir zorunluluk olmadığı veya cezai kovuşturma amacına hizmet etmediği sürece üçüncü taraflara aktarılmaz.

Veri sahibinin gönüllü olarak kişisel verilerini sağlayarak kaydolması, veri sorumlusunun veri sahibine doğası gereği yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek içerik veya hizmetler sunma amacına hizmet eder. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında sağlanan kişisel verileri istedikleri zaman değiştirmekte veya kontrolörün veri tabanından tamamen sildirmekte serbesttir.

Kontrolör herhangi bir zamanda, talep üzerine, herhangi bir veri sahibine veri sahibi hakkında hangi kişisel verilerin saklandığına ilişkin bilgi sağlayacaktır. Ayrıca, verilerin saklanmasına ilişkin herhangi bir yasal yükümlülükle çelişmemesi koşuluyla, kontrolör veri sahibinin talebi veya göstergesi üzerine kişisel verileri düzeltecek veya silecektir. Veri sorumlusunun tüm personeli bu bağlamda irtibat kişileri olarak veri sahibinin erişimine açık olacaktır.

6. Haber bültenimize abonelik

Wilhelm Schilling GmbH & Co KG’nin web sitesinde, kullanıcılara şirket bültenimize abone olma fırsatı verilmektedir. Haber bülteni siparişi sırasında hangi kişisel verilerin kontrolöre iletileceği, bu amaç için kullanılan giriş maskesi tarafından belirlenir.

Wilhelm Schilling GmbH & Co KG, müşterilerini ve iş ortaklarını düzenli aralıklarla bir bülten aracılığıyla şirketin teklifleri hakkında bilgilendirir. Prensip olarak, şirketimizin haber bülteni yalnızca (1) ilgili kişinin geçerli bir e-posta adresine sahip olması ve (2) ilgili kişinin haber bülteni postası için kaydolması durumunda ilgili kişi tarafından alınabilir. Yasal nedenlerden dolayı, bir veri sahibi tarafından bülten gönderimi için ilk kez girilen e-posta adresine çift katılım prosedürü kullanılarak bir onay e-postası gönderilir. Bu onay e-postası, ilgili kişi olarak e-posta adresi sahibinin haber bülteninin alınmasına izin verip vermediğini kontrol etmek için kullanılır.

Haber bültenine kaydolurken, kayıt sırasında veri sahibi tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresini ve ayrıca kayıt tarihini ve saatini de saklarız. Bu verilerin toplanması, bir veri sahibinin e-posta adresinin daha sonraki bir tarihte (olası) kötüye kullanımını izleyebilmek için gereklidir ve bu nedenle denetleyici için yasal bir koruma görevi görür.

Haber bültenine kayıt bağlamında toplanan kişisel veriler yalnızca haber bültenimizi göndermek için kullanılır. Ayrıca, haber bülteni aboneleri, haber bülteni hizmetinin işletilmesi veya ilgili bir kayıt için gerekli olması halinde, haber bülteni teklifinde değişiklik yapılması veya teknik koşullarda bir değişiklik olması durumunda olduğu gibi, e-posta yoluyla bilgilendirilebilir. Haber bülteni hizmetinin bir parçası olarak toplanan hiçbir kişisel veri üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Haber bültenimize abonelik, ilgili kişi tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Veri sahibinin bülten gönderimi için bize verdiği kişisel verilerin saklanmasına ilişkin onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. İzni iptal etmek amacıyla, her haber bülteninde ilgili bir bağlantı bulunabilir. Ayrıca, haber bülteni aboneliğinden herhangi bir zamanda doğrudan denetleyicinin web sitesinden çıkmak veya denetleyiciyi başka bir şekilde bilgilendirmek de mümkündür.

7. Bülten takibi

Wilhelm Schilling GmbH & Co KG’nin haber bültenleri sözde izleme pikselleri içerir. İzleme pikseli, günlük dosyası kaydını ve günlük dosyası analizini etkinleştirmek için HTML formatında gönderilen bu tür e-postalara yerleştirilen minyatür bir grafiktir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarı veya başarısızlığının istatistiksel olarak değerlendirilmesine olanak tanır. Wilhelm Schilling GmbH & Co KG, gömülü izleme pikseline dayanarak, bir e-postanın bir veri sahibi tarafından açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve e-postada bulunan hangi bağlantıların veri sahibi tarafından çağrıldığını görebilir.

Haber bültenlerinde yer alan izleme pikselleri aracılığıyla toplanan bu tür kişisel veriler, haber bülteni gönderimini optimize etmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini veri sahibinin ilgi alanlarına daha iyi uyarlamak için kontrolör tarafından saklanır ve analiz edilir. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Veri sahipleri, bu konuda verdikleri ayrı rıza beyanını istedikleri zaman çifte tercih prosedürü aracılığıyla iptal etme hakkına sahiptir. İptalin ardından, bu kişisel veriler kontrolör tarafından silinecektir. Wilhelm Schilling GmbH & Co. KG, haber bülteninin alınmasının iptal edilmesini otomatik olarak bir iptal olarak yorumlar.

8. Web sitesi üzerinden bizimle nasıl iletişime geçileceği

Wilhelm Schilling GmbH & Co KG’nin web sitesi, şirketimizle hızlı bir elektronik iletişimin yanı sıra bizimle doğrudan iletişim kurmayı sağlayan ve aynı zamanda elektronik posta (e-posta adresi) olarak adlandırılan genel bir adresi de içeren yasal bilgiler içerir. Bir veri sahibi kontrolörle e-posta veya bir iletişim formu aracılığıyla iletişime geçerse, veri sahibi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak saklanır. Bir veri sahibi tarafından kontrolöre gönüllülük esasına dayalı olarak sağlanan bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla saklanacaktır. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

9. kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Kontrolör, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa Direktifi ve Tüzüğü veya kontrolörün tabi olduğu yasa veya yönetmeliklerdeki diğer yasa koyucu tarafından öngörülen durumlarda işleyecek ve saklayacaktır.

Saklama amacı artık geçerli değilse veya Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal hükümlere uygun olarak rutin olarak engellenecek veya silinecektir.

10. Veri sahibinin hakları

 • a) Teyit hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediği konusunda kontrolörden teyit alma hakkına sahiptir. Bir veri sahibi bu onay hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • b) Bilgi edinme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, kontrolörden herhangi bir zamanda, ücretsiz olarak, kendisiyle ilgili saklanan kişisel verilere erişim ve bunların bir kopyasını alma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği, veri sahibine aşağıdaki bilgilere erişim hakkı tanımıştır:

  • işleme amaçları
  • işlenen kişisel veri kategorileri
  • özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar söz konusu olduğunda, kişisel verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri
  • mümkünse kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse bu sürenin belirlenmesine ilişkin kriterler
  • kendileriyle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ya da kontrolör tarafından işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya bu tür bir işlemeye itiraz etme hakkının varlığı
  • bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı
  • kişisel verilerin veri sahibinden toplanmaması durumunda: Verilerin kaynağına ilişkin mevcut tüm bilgiler
  • GDPR Madde 22(1) ve (4) uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık ve veri sahibi için bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler

  Ayrıca, veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, veri sahibi ayrıca aktarımla bağlantılı olarak uygun güvenceler hakkında bilgi alma hakkına da sahip olacaktır.

  Bir veri sahibi bu erişim hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • c) Düzeltme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri sahibi, işleme amaçlarını dikkate alarak, ek bir beyan yoluyla da dahil olmak üzere, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahip olacaktır.

  Bir veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • d) Silme hakkı (unutulma hakkı)

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, aşağıdaki gerekçelerden birinin geçerli olması ve işlemenin gerekli olmaması halinde, kontrolörden kendisiyle ilgili kişisel verilerin gecikmeksizin silinmesini talep etme hakkına sahiptir:

  • Kişisel veriler artık gerekli olmadıkları amaçlar için toplanmış veya başka bir şekilde işlenmiştir.
  • Veri sahibi, Madde 6 (2) uyarınca işlemenin dayandığı rızasını iptal eder. 1 harf a DS-GVO veya Madde 9 para. GDPR’nin 2(a) maddesi ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
  • Veri sahibi, Madde 21 paragrafına uygun olarak. 1 DS-GVO ve işleme için ağır basan meşru gerekçelerin bulunmaması veya veri sahibinin DS-GVO Madde 21(1) uyarınca işleme itiraz etmesi. 2 İşleme itiraz etmek için DS-GVO.
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi.
  • Kişisel verilerin silinmesi, kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamındaki yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir.
  • Kişisel veriler, Madde 8 paragrafı uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır. 1 DS-GVO toplandı.

  Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi Wilhelm Schilling GmbH & Co KG tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini düzenlemek isterse, istediği zaman kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Wilhelm Schilling GmbH & Co KG çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.

  Kişisel veriler Wilhelm Schilling GmbH & Co. KG tarafından kamuya açıklanmışsa ve şirketimiz 17. Maddenin 17. Paragrafı uyarınca sorumlu taraf ise. 1 DS-GVO kişisel verileri silmek için, Wilhelm Schilling GmbH & Co KG, yayınlanan kişisel verileri işleyen diğer veri denetleyicilerini, veri sahibinin diğer veri denetleyicilerinden kişisel verilere olan tüm bağlantıları veya kopyalarını veya kopyalarını silmelerini talep ettiği konusunda bilgilendirmek için, mevcut teknoloji ve uygulama maliyetini dikkate alarak, teknik önlemler de dahil olmak üzere makul önlemleri uygulayacaktır. Wilhelm Schilling GmbH & Co KG çalışanı, münferit durumlarda gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacaktır.

 • e) İşlemenin kısıtlanması hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması halinde kontrolörden işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir:

  • Kişisel verilerin doğruluğuna veri sahibi tarafından, kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesine olanak tanıyan bir süre boyunca itiraz edilir.
  • İşleme hukuka aykırıdır, veri sahibi kişisel verilerin silinmesine itiraz eder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.
  • Kontrolörün işleme amaçları için artık kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri sahibinin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için bu verilere ihtiyacı vardır.
  • Veri sahibi, Madde uyarınca işlemeye itiraz etmiştir. Madde 21 paragraf. 1 GDPR ve kontrolörün meşru nedenlerinin veri sahibinin meşru nedenlerinden daha ağır basıp basmadığı henüz net değildir.

  Yukarıda belirtilen koşullardan biri yerine getirilirse ve bir veri sahibi Wilhelm Schilling GmbH & Co KG tarafından saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, istediği zaman kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Wilhelm Schilling GmbH & Co KG çalışanı, işlemenin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

 • f) Veri taşınabilirliği hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, veri sahibi tarafından bir kontrolöre sağlanan ve kendisiyle ilgili olan kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahiptir. Ayrıca, işlemenin 6 (6) maddesi uyarınca rızaya dayalı olması koşuluyla, kişisel verilerin sağlandığı kontrolör tarafından engellenmeksizin bu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına sahiptir. 1 harf a DS-GVO veya Madde 9 para. 2 harfi a DS-GVO veya Madde 6 paragrafı uyarınca bir sözleşme. GDPR’nin 1(b) maddesi uyarınca kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi yetkinin kullanılması için işleme gerekli olmadıkça, işleme otomatik yollarla gerçekleştirilir.

  Ayrıca, Madde 20 paragrafı uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken. 1 GDPR, teknik olarak mümkün olduğunda ve diğer bireylerin hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilememesi koşuluyla, kişisel verilerin bir kontrolörden başka bir kontrolöre doğrudan aktarılmasını isteme hakkı.

  Veri sahibi, veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için istediği zaman Wilhelm Schilling GmbH & Co KG’nin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • g) İtiraz etme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük koyucu tarafından tanınan, Direktifin 6(1) Maddesi temelinde gerçekleştirilen, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, özel durumuyla ilgili gerekçelerle, her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Veri Koruma Yönetmeliği’nin 1(e) veya (f) maddesi. Bu durum, bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir.

  Wilhelm Schilling GmbH & Co KG, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz sürece, itiraz durumunda kişisel verileri artık işlemeyecektir.

  Wilhelm Schilling GmbH & Co KG doğrudan pazarlama amacıyla kişisel verileri işliyorsa, ilgili kişi bu tür pazarlama için işlenen kişisel verilerin işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu aynı zamanda, bu tür doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. İlgili kişi Wilhelm Schilling GmbH & Co KG’ye doğrudan pazarlama amacıyla veri işlemeye itiraz ederse, Wilhelm Schilling GmbH & Co KG artık kişisel verileri bu amaçlar için işlemeyecektir.

  Buna ek olarak, veri sahibi, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, Wilhelm Schilling GmbH & Co KG tarafından bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya Veri Koruma Yasası’nın 89 (1) maddesi uyarınca istatistiksel amaçlar için gerçekleştirilen kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. 1 DS-GVO, söz konusu işleme kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça.

  Veri sahibi, itiraz hakkını kullanmak için doğrudan Wilhelm Schilling GmbH & Co KG’nin herhangi bir çalışanıyla veya başka bir çalışanla iletişime geçebilir. Veri sahibi ayrıca, 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, teknik özellikler kullanan otomatik prosedürler vasıtasıyla bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımına ilişkin olarak itiraz etme hakkını kullanmakta özgür olacaktır.

 • h) Profil oluşturma da dahil olmak üzere bireysel durumlarda otomatik kararlar

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahip olacaktır, Kararın (1) veri sahibi ile kontrolör arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli olmaması veya (2) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından yetkilendirilmiş olması ve söz konusu hukukun veri sahibinin hak ve özgürlükleri ile meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik uygun tedbirleri ortaya koyması veya (3) veri sahibinin açık rızası ile alınmış olması koşuluyla.

  Karar (1) veri sahibi ile veri denetleyicisi arasında bir sözleşmenin yapılması veya ifası için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızasıyla alınmışsa, Wilhelm Schilling GmbH & Co KG, veri sahibinin haklarını ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için, en azından veri sahibinin denetleyici tarafında müdahalesini alma, görüşünü ifade etme ve karara itiraz etme hakkını içeren uygun önlemleri alacaktır.

  Veri sahibi otomatik kararlarla ilgili haklarını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • i) Veri koruma kanunu kapsamında rızayı iptal etme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından tanınan kişisel verilerin işlenmesine verdiği onayı istediği zaman geri çekme hakkına sahiptir.

  Veri sahibi rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

11. AddThis’in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin gizlilik politikası

Denetleyici, AddThis şirketinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. AddThis, sözde bir yer imi sağlayıcısıdır. Hizmet, İnternet sayfalarının düğmeler aracılığıyla basitleştirilmiş şekilde yer imlerine eklenmesini sağlar. Fareyi AddThis bileşeninin üzerine getirdiğinizde veya tıkladığınızda, yer imi ve paylaşım hizmetlerinin bir listesi görüntülenir. İşletmeci şirkete göre AddThis 15 milyondan fazla web sitesinde kullanılıyor ve düğmeler yılda 20 milyardan fazla kez görüntüleniyor.

AddThis’in işletmeci şirketi Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, ABD’dir.

Veri sorumlusu tarafından işletilen ve bir AddThis bileşeninin entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısından ilgili AddThis bileşeni tarafından otomatik olarak www.addthis.com web sitesinden veri indirmesi istenir. Veri sahibi ayrıca veri sorumlusunun web sitesinden de veri indirebilir. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak AddThis, ilgili kişi tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sistemi tarafından ziyaret ve bu web sitesinin hangi belirli bireysel sayfasının kullanıldığı hakkında bilgi alır. Ayrıca AddThis, veri sahibi tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından atanan IP adresi, tarayıcı türü, tarayıcı dili, web sitemizden önce erişilen web sitesi, web sitemize yapılan ziyaretin tarihi ve saati hakkında bilgi edinir. AddThis bu verileri anonimleştirilmiş kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanır. AddThis’e bu şekilde aktarılan veriler ve bilgiler, AddThis’in kendisinin ve AddThis ile ilişkili şirketlerin veya ortak şirketlerinin, denetleyicinin İnternet sayfalarına gelen ziyaretçileri kişiselleştirilmiş ve ilgi alanına dayalı reklamlarla hedeflemesini sağlar.

AddThis, şirket tarafından belirlenen bir çerezi temel alarak kişiselleştirilmiş ve ilgi alanına dayalı reklamlar görüntüler. Bu çerez, ilgili kişi tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin bireysel gezinme davranışını analiz eder. Çerez, bilgisayar sisteminden kaynaklanan İnternet sayfalarına yapılan ziyaretleri kaydeder.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, AddThis’in veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, AddThis tarafından önceden ayarlanmış çerezler, bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

İlgili kişi ayrıca kişisel verilerinin AddThis tarafından işlenmesine kalıcı olarak itiraz etme olanağına da sahiptir. Bunu yapmak için, veri sahibinin http://www.addthis.com/privacy/opt-out bağlantısının altındaki devre dışı bırakma düğmesine basması gerekir, bu da bir devre dışı bırakma çerezi ayarlar. İtirazla birlikte ayarlanan vazgeçme çerezi, veri sahibi tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sisteminde saklanır. Veri sahibinin sistemindeki çerezler bir itirazdan sonra silinirse, veri sahibi bağlantıya tekrar erişmeli ve yeni bir devre dışı bırakma çerezi ayarlamalıdır.

Bununla birlikte, devre dışı bırakma çerezinin ayarlanmasıyla, kontrolörün internet sayfalarının veri sahibi için artık tam olarak kullanılamaması olasılığı vardır.

AddThis’in geçerli gizlilik politikası http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy adresinde bulunabilir.

12. WordPress için Jetpack kullanımına ilişkin gizlilik politikası

Denetleyici, Jetpack’i bu web sitesine entegre etmiştir. Jetpack, WordPress üzerine kurulu bir web sitesinin operatörüne ek işlevler sunan bir WordPress eklentisidir. Jetpack, web sitesi operatörüne, diğer şeylerin yanı sıra, sayfaya gelen ziyaretçilere genel bir bakış sağlar. Ayrıca, ilgili makale ve yayınların gösterilmesi veya sayfada içerik paylaşma imkanı ziyaretçi sayısını artırabilir. Buna ek olarak, Jetpack kullanan bir web sitesinin kaba kuvvet saldırılarına karşı daha iyi korunması için Jetpack’e güvenlik özellikleri yerleştirilmiştir. Jetpack ayrıca web sitesine entegre edilen görsellerin yüklenmesini optimize eder ve hızlandırır.

WordPress için Jetpack eklentisinin işletmeci şirketi Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, İrlanda’dır.

Jetpack, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Bir veri sahibi, bir Jetpack bileşeninin entegre edildiği veri denetleyicisi tarafından işletilen bu web sitesinin münferit sayfalarından birine her eriştiğinde, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, analiz amacıyla Automattic’e veri iletmek için ilgili Jetpack bileşeni tarafından otomatik olarak tetiklenir. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak Automattic, daha sonra web sitesi ziyaretlerine genel bir bakış oluşturmak için kullanılan verilerin bilgisini elde eder. Bu şekilde elde edilen veriler, kontrolörün web sitesine erişen veri sahibinin davranışını analiz etmek için kullanılır ve web sitesini optimize etmek amacıyla değerlendirilir. Jetpack bileşeni aracılığıyla toplanan veriler, öncelikle veri sahibinin ayrı açık rızası alınmadan veri sahibini tanımlamak için kullanılmayacaktır. Veriler Quantcast’in de kullanımına sunulacaktır. Quantcast, verileri Automattic ile aynı amaçlar için kullanır.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Automattic/Quantcast’in veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, Automattic tarafından halihazırda ayarlanmış olan çerezler, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, Jetpack çerezi tarafından oluşturulan ve bu web sitesinin kullanımıyla ilgili verilerin toplanmasına ve bu tür verilerin Automattic/Quantcast tarafından işlenmesine itiraz etme ve bunları önleme olanağına sahiptir. Bunu yapmak için, veri sahibinin https://www.quantcast.com/opt-out/ bağlantısının altındaki devre dışı bırakma düğmesine basması gerekir, bu da bir devre dışı bırakma çerezi ayarlar. İtirazla birlikte ayarlanan vazgeçme çerezi, veri sahibi tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sisteminde saklanır. Veri sahibinin sistemindeki çerezler bir itirazdan sonra silinirse, veri sahibi bağlantıya tekrar erişmeli ve yeni bir devre dışı bırakma çerezi ayarlamalıdır.

Bununla birlikte, devre dışı bırakma çerezinin ayarlanmasıyla, kontrolörün internet sayfalarının veri sahibi için artık tam olarak kullanılamaması olasılığı vardır.

Automattic’in geçerli gizlilik politikası https://automattic.com/privacy/ adresinde mevcuttur. Quantcast’in geçerli gizlilik politikası https://www.quantcast.com/privacy/ adresinde mevcuttur.

12. b WordPress için Kayıt Sihrinin Kullanımı ve Uygulanmasına İlişkin Gizlilik Politikası

Kontrolör bu web sitesine RegistrationMagic’i entegre etmiştir. RegistrationMagic, WordPress üzerine kurulu bir web sitesinin operatörüne ek işlevler sunan bir WordPress eklentisidir. Diğer şeylerin yanı sıra, RegistrationMagic web sitesi operatörünün formları doldurmasına ve veri iletmesine olanak tanır.

WordPress için RegistrationMagic eklentisinin işletmeci şirketi Metagauus Company, 2901-220 Burnhamthorpe Rd W, Mississauga, Ontario, L5B 4N4, Kanada, https://metagauss.com/ adresidir.

RegistrationMagic, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Bir veri sahibi, bir RegistrationMagic bileşeninin entegre edildiği veri denetleyicisi tarafından işletilen bu web sitesinin ayrı sayfalarından birine her eriştiğinde, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, analiz amacıyla RegistrationMagic’e veri iletmek için ilgili RegistrationMagic bileşeni tarafından otomatik olarak tetiklenir. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak, RegistrationMagic daha sonra analiz için kullanılan veriler hakkında bilgi edinir. Bu şekilde elde edilen veriler web sitesini optimize etmek için kullanılır. RegistrationMagic bileşeni aracılığıyla toplanan veriler, önce veri sahibinin ayrı açık rızası alınmadan veri sahibini tanımlamak için kullanılmayacaktır.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, RegistrationMagic’in veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, önceden ayarlanmış olan çerezler, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, RegistrationMagic çerezi tarafından oluşturulan ve bu web sitesinin kullanımıyla ilgili verilerin toplanmasına ve bu tür verilerin işlenmesine itiraz etme ve bu tür işlemleri önleme olanağına sahiptir. Bunu yapmak için, veri sahibinin bir vazgeçme çerezi ayarlayan vazgeçme düğmesine basması gerekir. İtirazla birlikte ayarlanan vazgeçme çerezi, veri sahibi tarafından kullanılan bilgi teknolojisi sisteminde saklanır. Veri sahibinin sistemindeki çerezler bir itirazdan sonra silinirse, veri sahibi bağlantıya tekrar erişmeli ve yeni bir devre dışı bırakma çerezi ayarlamalıdır.

Bununla birlikte, devre dışı bırakma çerezinin ayarlanmasıyla, kontrolörün internet sayfalarının veri sahibi için artık tam olarak kullanılamaması olasılığı vardır.

13. İşlemenin yasal dayanağı

Madde 6 I lit. DS-GVO, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonları için şirketimiz için yasal dayanak görevi görür. Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin malların teslimi veya başka bir hizmetin veya bedelin sağlanması için gerekli olan işleme faaliyetlerinde olduğu gibi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekliyse, işleme Madde 6 I lit. b GDPR. Aynı durum, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkındaki talepler gibi sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekli olan işleme faaliyetleri için de geçerlidir. Şirketimizin, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu yasal bir yükümlülüğe tabi olması durumunda, işleme Madde 6 I lit. c GDPR. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Örneğin, bir ziyaretçinin tesislerimizde yaralanması ve bunun sonucunda adı, yaşı, sağlık sigortası bilgileri veya diğer hayati bilgilerin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi gerektiğinde durum böyle olacaktır. Bu durumda işlem 6. Maddenin I. Fıkrasına dayanacaktır. d DS-GVO.
Nihayetinde, işleme faaliyetleri Madde 6 I lit. f DS-GVO. Yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamına girmeyen işleme faaliyetleri, veri sahibinin menfaatleri, temel hak ve özgürlüklerine aykırı olmamak kaydıyla, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için gerekli olması halinde bu yasal dayanağa dayanmaktadır. Bu tür işleme faaliyetlerini gerçekleştirmemize özellikle izin verilmektedir çünkü bunlar Avrupa yasa koyucusu tarafından özel olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda, veri sahibinin kontrolörün müşterisi olması halinde meşru bir menfaatin varsayılabileceği görüşünü benimsemiştir (GDPR’nin 47. maddesinin ikinci cümlesi).

14. kontrolör veya üçüncü bir tarafça işleme faaliyetinde gözetilen meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi 6. Maddenin I. Fıkrasına dayanıyorsa. f DS-GVO olarak meşru menfaatimiz, tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı için işimizi yürütmektir.

15. Kişisel verilerin saklanma süresi

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Sürenin sona ermesinden sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya başlatılması için artık gerekli değilse, ilgili veriler rutin olarak silinir.

16. kişisel verilerin sağlanmasına yönelik yasal veya sözleşmesel gereklilikler; sözleşmenin imzalanması için gereklilik; veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; sağlanmamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen kanunen gerekli olduğunu (örn. vergi düzenlemeleri) veya ayrıca sözleşme düzenlemelerinden (örn. sözleşme ortağı hakkında bilgi) kaynaklanabileceğini size bildirmek isteriz.
Bazen, bir sözleşme imzalamak için, bir veri sahibinin bize daha sonra tarafımızdan işlenmesi gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme imzaladığında veri sahibi bize kişisel verilerini sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin imzalanamayacağı anlamına gelecektir.
Veri sahibi tarafından kişisel veriler sağlanmadan önce, veri sahibi çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmelidir. Çalışanımız, kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme gereği olup olmadığı veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığı, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünün olup olmadığı ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçlarının ne olacağı konusunda veri sahibini duruma göre bilgilendirecektir.

17. otomatik karar verme sürecinin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profilleme kullanmıyoruz.

Bu veri koruma beyanı, Aşağı Franconia için harici veri koruma görevlisi olarak hareket eden DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH’nin veri koruma beyanı oluşturucusu tarafından, Aşağı Franconia Veri Koruma Merkezi ile işbirliği içinde oluşturulmuştur. WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte hukuk bürosunun veri koruma avukatları. oluşturuldu.