Ev kuralları

Ev kuralları

I. Karşılıklı değerlendirme adına, aşağıdakiler geçerlidir:

(1) Rahatsız edici seslerden, özellikle de çıkardıkları gürültü nedeniyle diğer sakinleri rahatsız etme ve ev içi huzuru bozma ihtimali olan seslerden kaçınılmalıdır.

2. Yaşam alanlarında saat 22:00 ile 08:00 arasında ve 13:00 ile 15:00 arasında müzik çalınmasına izin verilmez. Radyo, televizyon ve diğer fonograf cihazları oda sesine ayarlanmalıdır. Yukarıda belirtilen süreler boyunca el sanatları faaliyetlerine de izin verilmemektedir.

3. Gürültü kirliliği nedeniyle akşam 22:00 ile sabah 07:00 arasında duş ve küvet kullanımından kaçınılmalıdır.

4. Halıların, battaniyelerin ve diğer nesnelerin dövülmesi yalnızca -varsa- yerde veya bu amaç için belirlenmiş başka bir yerde yapılmalıdır. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır. Biriken her türlü kir derhal uygun şekilde imha edilmelidir. Pencereden veya balkondan dışarı vurmak ve temizlik yapmak yasaktır.

5. Bir bahçe alanı mevcutsa, kiracılar ev sahibinin talimatlarına uygun olarak diğer kiracılarla birlikte bu alanı kullanma hakkına sahiptir. Her türlü motorlu aracın park edilmesine, temizlenmesine, bakım ve onarımına izin verilmez.

6. Ev sahibi tarafından başka bir düzenleme yapılmadığı sürece çocukların bahçede oynamasına izin verilir.

II. Ev sakinlerinin bakım görevleri

1. 01.04. – 30.04.2010 tarihleri arasında ev ve avlu kapılarının yanı sıra, ev giriş kapısı hariç, kiralanan mülke diğer erişim kapıları açılmamalıdır. 31.10’a kadar. saat 22:00’de, yılın geri kalanında ise saat 21:00’de. Kiracılar, kiralanan mülkten çıkarken veya mülke girerken kapıların tekrar düzgün bir şekilde kilitlendiğinden emin olmalıdır.

(2) Konutta uzun süre bulunulmaması durumunda kiracı, ev sahibinin konuta girebilmesini sağlamakla yükümlüdür. Özellikle, ev sahibinin veya temsilcisinin daireye girmesi gerektiğinde irtibata geçebileceği kişiler ev sahibine bildirilmelidir.

3. Kiracıya düşen temizlik görevlerini yerine getirirken, yalnızca temizlenecek malzemeye zarar vermeyen temizlik maddelerinin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

4. Taşıma yapıldığında, taşımayı gerçekleştiren kiracı, taşıma sırasında kirlenen yüzeylerin temizlenmesini sağlamalıdır.

5. Çocuk arabalarının koridora park edilmesine izin verilmez. Koridorlara veya merdiven sahanlıklarına her türlü başka nesnenin yerleştirilmesi yasaktır.

6. Balkonlarda mangal yapmak ve ateş yakmak yasaktır.

7. Çiçek kutuları veya saksılar, ancak düşmeye karşı yeterince emniyete alındıkları takdirde pencerelerin bulunduğu alana yerleştirilebilir veya başka bir şekilde takılabilir.

8. Çatı pencereleri ve çatı kapakları her zaman tespit edilmelidir. Fırtınalı ve yağmurlu havalarda, söz konusu zamanda kurutma çatı katını düzenli olarak kullanan kiracı, uygun şekilde kapatıldığından emin olmalıdır.

9. Koridora/merdivenlere paten, tekerlekli paten ve benzerleri ile girmek ve yürümek yasaktır.

10. Duvar alanlarına dübel, çivi veya başka nesneler takarken, sözleşmeye uygun kullanım söz konusu olduğu sürece, gaz ve elektrik besleme hatlarının veya su taşıyan boruların zarar görmemesi sağlanmalıdır. Karoların doğrudan delinmesine yalnızca teknik nedenlerden dolayı zorunlu ve kaçınılmaz olması halinde izin verilir. Pencere çerçevelerinde, pencere kanatlarında, kapılarda, kapı kasalarında vb. delik açılamaz, çivi, vida, kanca veya benzerleri çakılamaz veya vidalanamaz.

III. temizlik yükümlülükleri

(1) Kiler merdivenlerinin, kiler koridorlarının, avlu alanlarının ve girişler de dahil olmak üzere diğer girişlerin temizliği, ev sahibi tarafından hazırlanacak bir temizlik programına uygun olarak tüm kiracılar tarafından dönüşümlü olarak yapılacaktır.

2. Her kiracı kendi dairesine çıkan koridor alanını, merdivenleri ve ortak kullanılan tuvaletleri haftada iki kez iyice temizlemekle yükümlüdür. Alanlar diğer günlerde de temiz tutulmalı ve yoğun kirlenme durumunda ayrı olarak temizlenmelidir. Bir katta birden fazla daire varsa, kiracılar sırayla temizlik yapacaktır. Pencereler, kapı panelleri, sahanlıklar ve merdiven sahanlıkları da haftada iki kez düzenli olarak temizlenmelidir.

3. Her kiracı kendi mahzeninin ve ışık kuyularının yanı sıra ilgili mahzen pencerelerinin, çerçeveli düz pencerelerin ve pencere pervazlarının temizliğiyle ilgilenecektir.

4. Kiracının bulunmaması durumunda, kiracı uygun bir yedek temin edecektir.

Haşarat istilası derhal ev sahibine bildirilmelidir. Haşerelerden kaçınmak ve hijyen açısından, mutfak atıklarının derhal ve uygun şekilde sağlanan konteynerlere yerleştirilmesi ve konteynerlerin boşaltılana kadar kapalı tutulması sağlanmalıdır.

IV. Ortak tesislerin kullanımı

1. Tüm kiracılar tarafından kullanılan tesisler varsa (çamaşır odası/kurutma odaları), ev sahibi bir kullanım çizelgesi hazırlayarak ilgili kullanım zamanlarını belirleyecektir. Tesislerin kullanımında küçük çocuklu ailelere öncelik verilecektir.
2. ilgili odalar, kullanım süresinin sonunda ilgili kullanıcı tarafından uygun şekilde temizlenecektir.
3. Hak sahibi oldukları kullanım süresi dışında ortak alanları kullanmak isteyen kiracılar, söz konusu süre içinde bunu yapma hakkına sahip olan kiracı ile önceden anlaşmalıdır.
4. Kiler, tavan arası ve benzeri odalara açık ışıklarla girilmemelidir.
Soba kurarken veya şömine (açık şömine) kullanırken, uygun güvenlik düzenlemelerine uyulmalıdır; özellikle zeminler ateşin ve ısının etkilerine karşı uygun şekilde korunmalıdır. Her durumda, sorumlu bölge baca temizleyicisi tarafından bir kabul testi yapılmalıdır.
5. Dondurucu havalarda, kiracı boruların donmasını önlemek için önlem almalıdır. Donmuş borular derhal ev sahibine bildirilmelidir.